Türkiye Vakıflar Bankası Çalışanlarına Duyuru !

Önemli-Duyuru

‘’ Bankacılık Sektöründeki  Çalışanların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi’’ kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Müfettişlerince Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O nezdinde gerçekleştiren denetimler sonucunda ; 4857 sayılı İş Kanununun  41. Maddesi ile bu madde uyarınca çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği ve Sendikamız ve söz konusu işyeri ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin ‘’Fazla Çalışma Ücreti’’ başlıklı 16. Maddesi  hükümleri uyarınca Bakanlık İş Müfettişlerince personel bazında hesaplamalar yapılmış ve personele gerekli ödemelerin yapılması bankaya bildirilmiştir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O 2014/44 sayılı duyurusundan da anlaşılacağı üzere söz konusu hesaplamalar ve ödemelerde Sendikamız taraf alınmadan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Müfettişlerince belirlenmiştir.

Duyurulur.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın