Genel Kurul İlanı Star Gazetesi

BASS / Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası Karadeniz ve Doğu Anadolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzre 19.09.2015 Cumartesi günü saat: 10:00’da Liman Mah. Atatürk Bulvarı, No;55 Samsun adresinde, Sheraton Hotel’de, ilk toplantıca çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı, 03.10.2015 Cumartesi, saat: 10:00’da aynı gündemle, aynı adreste toplanacaktır. Yasa gereği ilanen duyurulur.

star-gazetesi-bass-1-9-15

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın