BASS Sendikası Genel Yönetim Kurulu Adına Genel Başkanımız Sayın Turgut YILMAZ’ ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı

bass-sendikası

Kadınların dünya çapında şiddete, ayrımcılığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı; eşitlik, özgürlük, dayanışma, adalet ve barış için başlattıkları uzun soluklu yürüyüş ve mücadelelerinin simgesi olan 8 Mart’ı kutluyoruz.

 

Dünya genelinde ve ülkemizde kadınların yaşadıkları sorunlara bakıldığında ne yazık ki;

• Mültecilerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu,

• Kadınların şiddete, tecavüze uğradığı,

• Küçük gelinlerin giderek arttığı,

• Okuryazar olmayanların çoğunluğunun kız çocukları ve kadınların oluşturduğu,

• Nüfusun yarısının kadın olmasına karşın TBMM’de kadınların temsil oranının çok düşük seviyelerde olduğu,

• Çalışma alanında kadınların eşit işe eşit ücret almasındaki engellerin varlığını koruduğu,

• İlk işten çıkarılanların, ilk ücretinde indirime gidilenlerin, ücretsiz izne çıkarılanların, çalışma koşulları ağırlaştırılanların, hamile kalınca ,anne olunca nerdeyse cezalandırılanların her işkolunda öncelikle kadınların olduğunu görüyoruz.

Kadına karşı şiddet ve istismara,haksızlığa,ölümlere son vermek amacıyla yapılan insan ve kadın haklarını koruyucu yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalmamalı, HER KADIN HAKLARINI BİLMELİ VE KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMELİDİR.

Bass Sendikası olarak; herkesin ve daha çok kadının, en temel hak olan yaşama hakkının sağlandığı bir yaşama ve insana yaraşır, kadına yakışır iş koşullarında, insanca yaşamaya yeterli ücretlerle çalışabilecekleri; temel insan haklarının, çalışma hakkının, sendikal hakların, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının gerçek anlamda güvenceye alındığı bir çalışma yaşamına kavuşmalarını diliyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 08.03.2014

BASS SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU ADINA

TURGUT YILMAZ
GENEL BAŞKAN

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın