Bass Genel Merkez Denetleme Kurulu Toplandı.

bass-sendikasıSendikamız Denetleme Kurulu 6356 sayılı yasa ile Sendika Ana Tüzük hükümlerine dayalı olarak 30.05.2016-31.05.2016 tarihleri arasında, Genel Merkezimizde olağan idari ve mali denetimlerini yapmış ve tespit edilen hususlar rapora bağlanmıştır.

085235

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın