Anayasa Mahkemesinin 6356 Sayılı Kanuna İlişkin Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

aym

 

ANAYASA MAHKEMESİNİN 6356 SAYILI KANUNA İLİŞKİN KARARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ İÇİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCU, ANAYASA MAHKEMESİNCE VERİLEN KARARI YAYIMLANDI.

18.10.2012 günlü 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 21 maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi tarafından 22.10.2014 tarihinde karar verilmişti. Mahkemenin kısa kararına göre 3 maddenin iptaline karar verilmiş, diğer 18 maddenin iptal istemi ise reddedilmiştir. Bu maddeler 11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmıştır.

 

Sendikamız çalışmalarına konu olan ve Anayasa Mahkemesinin kısa kararına göre ;

6356 Sayılı Kanunun 62. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan;

 

1- “bankacılık hizmetlerinde” ve “…ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, karar verilmiştir.

6356 Sayılı Kanunun, Grev ve Lokavt Yasakları başlıklı 62. Maddesinde grev ve lokavt yapmanın yasak olduğu belirtilen ‘’bankacılık hizmetlerinde’’ ve ‘’şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde’’ ibarelerinin iptal edilmesi sonucunda, bankacılık hizmetleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin yapıldığı işlerde de grev ve lokavt yapılabilecektir. Bu işler için grev ve lokavt yasağı kalkmaktadır.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararları 11 Kasım 2015 Tarihli ve 29529 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın