Vakıfbank Çalışanı Üyelerimize Duyuru!

BASS-ÖNEMLİ-DUYURU

 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O İşyerindeki Üyelerimiz tarafından Sendikamıza yapılan muhtelif başvurularda; Banka tarafından geçmiş dönemlerle ilgili olarak yıllık izin, rapor veya rol gereği fazla ödendiği iddiası ile gişe, kasa ve ATM tazminatlarının iadesinin istenildiği, bu durumun operasyonel bir hata olduğundan bahisle sorunun çözülmesi talep edilmektedir.

 

Konu ile ilgili olarak Mali Operasyon Müdürlüğünce yapılan açıklamadan;  Başkanlığı denetleyen Müfettişlerce kasa, gişe, ATM tazminatlarının izin, rapor veya rol gereği gibi dönemlerde fazla ödendiğinin tespit edildiği, bu nedenle de geri alınması yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

 

Bu nedenle; üyelerimizin kendilerinden haksız yere fazla iade istenilmesinin ve kendilerine net ödeme yapılırken söz konusu geri ödemelerin brüt olarak hesaplanıp  talep edilmesinin haksız bir işlem olduğu yönünde  tereddütleri varsa, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Mali Operasyon Müdürlüğü nezdinde itirazda bulunmaları gerekmektedir.

 

Duyurulur…

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın