Vakıf Emeklilik Ücret Zammı(Temmuz 2018)

 

Bilindiği gibi; Sendikamız BASS ile Vakıf Emeklilik A.Ş. arasında imzalanan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Ücret Zammı başlıklı 13. Maddesinin ‘B-b fıkrasında; “4.6 aylık dönemde, personelin 30.06.2018 tarihindeki çıplak aylık ücretlerine 01.07.2018’den geçerli olmak üzere , Toplu İş Sözleşmesi  döneminde 6’şar aylık olmak üzere; T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanacak olan Tüfe oranının Haziran 2018 ayının/Aralık 2017 ayına göre değişim oranına (+1) puan eklenerek bulunacak oranda zam uygulanacağı , ancak söz konusu ücret zammının %3’den az olamayacağı” hükme bağlanmıştır.

 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin Haziran 2018 ayının Aralık 2017 ayına göre değişim oranı (% 9,17) olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin anılan maddesi uyarınca “ çalışanların 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren (%10,17)  oranında ücret zammı”  uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

 

BASS

BANKA, FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın