Üst Kuruluşumuz Türk-İş Bölge ve İl Temsilcileri Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

 

Üst Kuruluşumuz Türk-iş Konfederasyonu tarafından örgütlenme de karşılaşılan sorunlar ile çalışma hayatındaki güncel gelişmelerin ele alınması amacına dönük olarak, TÜRK-İŞ Bölge ve İl temsilcilerinin katılımıyla 7 – 10 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Değerlendirme Toplantısı”na Sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Turgut YILMAZ ve Türk-iş Disiplin Kurulu Üyesi Ayşe Duygu GÜNGÖR katılmıştır.

 

Açılış konuşmasını TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY’ın yaptığı toplantıda, yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı söz alarak gündemdeki sorunları çeşitli açılardan ayrıntılı olarak değerlendirmiştir.

 

Toplantıda ayrıca TÜRK-İŞ Bölge ve İl temsilcileri yerel düzeyde karşılaşılan sorunlarla ilgili tespit ve görüşlerini iletmişlerdir.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın