T.Vakıflar Bankası T.A.O. Ücret Zammı(Kasım 2017)

Bilindiği gibi; Sendikamız BASS ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, Ücret Zammı başlıklı 37. maddesinin “B fıkrasında “Birinci yıl 2. altı aylık dönem ücret artışının; T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003/100 Temel Yılı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ekim 2017 indeks sayısının, Nisan 2017 indeks sayısına göre değişim oranında(Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) zam uygulanacağı” hükme bağlanmıştır.

 

TÜİK, Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin Ekim 2017 ayının Nisan  2017 ayına göre değişim oranı % 3,61.. olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin anılan maddesi uyarınca “çalışanların 31.10.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık brüt ücretlerine 01.11.2017’dan geçerli olmak üzere Toplu İş Sözleşmesi döneminde aylık brüt ücretlere %3,61 oranında ücret zammı” yapılması gerekmektedir.

 

Ayrıca Sosyal Yardımlar ve Unvan Tazminatlarına da,01.11.2017 tarihinden itibaren(%3,61)ücret zamları  oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle zam yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

BASS

BANKA, FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın