T.Vakıflar Bankası T.A.O. ile 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Değerli Arkadaşlar,

25.Donem Toplu Is Sözleşmesiyle ilgili olarak;

 

Sendikamız ile T.Vakiflar Bankasi T.A.O Genel Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştır.

 

Aşağıda ayrıntılarını sunduğumuz 25.Dönem Toplu Is Sözleşmesinin taraflara ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

01.05.2021 tarihinden itibaren ücret tanımı bu şekilde değiştirilmiştir.

Aylık ücret, işçinin her türlü tazminat, tahsisat, ödenek, yardım ve benzeri gibi yan ödemeleri hariç olmak üzere esas işi karşılığında her ay almakta olduğu ücrettir.

 

Önceki dönem Toplu iş Sözleşmelerinde ve sair tadil protokollerinde ücret tanımı olarak nitelendirilen “Kök Ücret”, “Görev Pozisyon Ücreti” ve varsa “Dönüşüm Tazminatı” kavramları, işbu Toplu iş Sözleşmesinin yürürlük tarihi itibarı ile artık kullanılmayacak kavramlardır.

 

  1. Birinci yil 1. 6 aylik donem

Her ünvanın; toplam ücretlerin %9’ u tespit edilerek, o ünvandaki çalışan sayısına bölümü ile elde edilen rakam;o ünvandaki personele seyyanen olarak ödenir.

 

  1. Birinci yil 2. 6 aylik donem

Her ünvanın; toplam ücretlerin %8,5’ i tespit edilerek, o ünvandaki çalışan sayısına bölümü ile elde edilen rakam;o ünvandaki personele seyyanen olarak ödenir.

 

  1. İkinci yil 1. 6 aylik donem

Enflasyon +1,5

 

  1. İkinci yil 2. 6 aylik donem

Enflasyon +1,5

 

-Sosyal yardımlar, Mesken yardımı, SPK ve yabancı dil tazminatları dahil yıllık %20 oranında zam uygulanacaktır.

Sonraki zam dönemlerinde, ücret zamları oranında zam uygulanacaktır.

 

  • Ayrıca yılda bir defa    Temmuz 2021 ayında brüt 1.000TL

ve Temmuz 2022 ayında brüt 1.000TL denge ödeneği ödenecektir.

 

  • İşveren bankada para ödeme veya para tahsil işlerini fiilen yapan ve şubelerde bir kişi olarak belirlenen personele, bu göreve baktıkları sürece belirlenen ücret üzerinden, ücretinin %10‘i oranında kasa tazminatı ödenir.

 

  • Yemek yardımı tüm illerde eşit olarak ödenecektir.

 

  • Müdür Yardımcısı ve dengi unvanda yer alan personel için, işveren tarafından belirlenen taban ücretin her yıl için %1’i oranında zam uygulanır.

 

  • İşveren tarafından her unvanda taban ücret belirlenecektir. Bu ücretin altında kalanlar taban ücrete yükseltilecektir.

 

  • 3 Aralık Dünya Engelliler günü, tüm engelli çalışanlar ücretli izinli sayılır

 

 

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın