SON DAKİKA! Vakıfbank 23. Dönem T.İ.S. İmzalandı.

  1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

01 Mayıs 2017 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında,  iki yıl yürürlükte kalacak olan Toplu İş Sözleşmesi,  Sendikamız ile Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü’nün karşılıklı görüşmeleri sonucunda imzalanmıştır.

 

İmzalanan  bu  sözleşme  ile ;

 

1-Ücretlere ;

 

Birinci yıl 1.6 aylık dönemde;

01.05.2017 tarihinde bankada çalışan sendika üyesi personelin 30.04.2017 tarihinde çıplak brüt aylık ücretlerine, 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ve Mayıs 2017 tarihi itibariyle %0,59 enflasyon farkı uygulandıktan sonra belirlenen tutarlarına %8 oranında nispi zam uygulanması,

Söz konusu artış uygulandıktan sonra belirlenen çıplak brüt ücretleri 5.000,00 TL’nin altında kalan personelin brüt ücretlerine, 5.000,00TL yi geçmemesi koşuluyla 100,00TL ücret iyileştirmesi yapılması,

 

Birinci yıl 2. 6 aylık dönemde;

01.11.2017 tarihinde bankada çalışan personelin 31.10.2017 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretlerine, TUİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık TÜFE değişimi oranında zam uygulanması,

 

İkinci yıl 1. 6 aylık dönemde;

01.05.2018 tarihinde bankada çalışan personelin 30.04.2018 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretlerine, TUİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık TÜFE değişimi oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak (TÜFE+1) oranda zam uygulanması,

 

İkinci yıl 2. 6 aylık dönemde;

01.11.2018 tarihinde bankada çalışan personelin 31.10.2018 tarihindeki çıplak brüt aylık ücretlerine, TUİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık TÜFE değişimi oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak (TÜFE+1) oranda zam uygulanması,

 

2-Denge Ödeneği;

Personele muktesap hak sayılmamak ve başka bir ödemeyi etkilememek kaydıyla ve yıl içinde fiilen çalışılan süre ile orantılı olarak yılda bir kez Temmuz 2017 ve Temmuz 2018 aylarında brüt 500.00TL denge ödeneği ödenmesi,

 

3-Tazminat ve sosyal yardımlar ;

Sendika üyelerine, ödenmekte olan tazminat ve sosyal yardımların;22 Dönem Toplu İş Sözleşmesi uyarınca 30.04.2017 tarihindeki miktarlarına Mayıs 2017 tarihi itibariyle %0,59 enflasyon farkı da uygulandıktan sonra, Lisanslama ve Yabancı Dil Tazminatları hariç %8 oranında zam yapılması, İstanbul ili için mesken yardımının 1.000,00TL olarak ödenmesi,

 

Tazminat ve sosyal yardımlara, (Lisanslama ve Yabancı Dil Tazminatları hariç) 01.11.2017 tarihinden itibaren ücret zammı yapıldığı tarihler itibariyle ve ücret zammı oranında zam uygulanması,

 

Konularında anlaşmaya varılmıştır.

 

22.06.2017 tarihinde imzalanan ve 01.05.2017 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin üyelerimize, ailelerine, Sendikamıza ve Vakıfbank camiasına hayırlı olmasını dileriz. 22.06.2017

 

                                                                                 Saygılarımızla,

                                                                                                BASS

                                                                           Genel Merkez Yönetim Kurulu

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın