Son Dakika! “Kariyer ve Ücret Yönetimi Sistemi ” Hakkında.

Değerli Arkadaşlar ,

 

Bilindiği gibi; Örgütlü bulunduğumuz T.Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından yeni bir kariyer ve ücret yönetimi sistemi uygulamasına geçilmiş ve yeni sistem 01.01.2018 tarihinden itibaren  uygulanmaya başlanılmıştır.

 

Arkadaşlar, bu konuda sizlerden gelen bilgi, istek, sikayet ve taleplerin toparlanması , Sendika Yönetim Kurulumuzca ve Başkanlar Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda rapor oluşturulmuş , Sendikamız ve Banka Yönetimi arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

 

Herşeyden önce, yapılan bu düzenleme bir ücret zammı olarak algılanmamalıdır. 23.Dönem TİS uyarınca ücret zamları Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleşecektir.

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Sendika ile Banka arasındaki ilişkilerde bağlayıcı ve belirleyici olan konu Toplu İş Sözleşmesidir. Yeni düzenlemeye ilişkin yapılan ek protokol de TİS’i ilgilendiren konular üzerine yapılmıştır, bu konular da ücret temellidir. Burada kıstasımız da gelirde geriye gitmemektir. Bankanın kariyer ve ücret sisteminde yapmış olduğu değişiklik Sendika ile birlikte alınmış bir karar değildir. Konuyla ilgili şikayet ve temenniler tarafımızca Banka Yönetimine iletilmiş olmakla beraber kariyer ve ücret yönetimi sistemindeki değişiklik Bankanın kendi yetkisi dahilinde, Banka iradesiyle, diğer banka örnekleri ve üniversitelerde görev yapan uzman akademisyenlerle yapmış olduğu bir çalışmadır.  Konuya dahlimiz sadece TİS kapsamına giren alanları kapsamaktadır. Bu demek değildir ki bu alanlar dışındaki sıkıntıları dile getirilmiyor. Üyelerimizin yaşadığı her türlü sıkıntı geçmişte ve bugün olduğu gibi Banka Yönetimine iletilmekte, sorunların çözümü için çaba sarf edilmektedir.

 

İnsan Kaynakları birimi, şikayetlere ilişkin olarak ilgili personelin kendilerine (İnsan Kaynakları’na) e-posta yoluyla ulaşılması halinde mutlaka geri dönüş yapılarak gereken izahta bulunulacağını ve personelimizin hak kaybına uğramamamsı konusunda gerekenlerin yapılacağını, ayrıca Kariyer ve Ücret Yönetim  Sistemi hakkında en kısa sürede yönetmeliklerin ve yatay ilerleme esaslarını yayınlayacağını da tarafımıza iletmiştir.

 

Ayrıca, gerçekleşen görüşme sonucunda gişe ve ATM tazminatları kaynaklı  bir çalışma yapılabileceği belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan, dönüşüm tazminatı 23.dönem TİS süresince bağıtlanan anlaşma çerçevesinde ücret artışlarından faydalandırılacaktır.

 

Yılda 4 defa ödenen ikramiye ve emekli olunduğunda (varsa) izin ücreti, kök ücret, pozisyon ücreti ve dönüşüm tazminatı toplamına göre hesaplanacaktır.

 

Dikey yükselmedeki (unvanda yükselme) sınavlar aynı şekil ve şartlarda devam edecektir. Ünvanda yükselme halinde TİS zamları dışında kök ücretlerde artış olacaktır.Yatay yükselme ise her sene yapılacak değerlendirme ile yıllık olarak gerçekleşecektir.

 

Sendika olarak önceliklerimiz her zaman üyelerimizin sosyal ve maddi haklarının geriye gitmemesi,  iş yeri huzuru, çalışma barışı ve kuruma aidiyet olmuştur. Bu alanlarda üyelerimizin yaşadığı/yaşayacağı sıkıntılarda Sendika olarak yanlarında olmak ve sıkıntıları dile getirerek mağduriyetleri gidermeye gayret etmek en büyük görevimizdir.

Sendika olarak üyelerimizin sesi olup dertlerin çözümü olma gayretimiz sürecektir. Sosyal ve maddi kazanımlarımızın korunması, geliştirilmesi ve asla kayba uğratılmaması yönündeki  kararlılığımız sizlerden aldığımız güç ve güvenle devam ettirilecektir.

                                                                                                          BASS

                                                                        BANKA FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

                                                                                          GENEL YÖNETİM KURULU

 

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın