Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününde Haykırıyoruz!

kadına şiddet

” Kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan eylemlere, tehditlere, zorlamalara, keyfi olarak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma ”  eylemlerine kısaca kadına yönelik şiddete son verilmelidir!

 

 

Kadına karşı şiddet ve istismara, haksızlığa, ölümlere son vermek amacıyla yapılan insan ve kadın haklarını koruyucu ulusal ve uluslararası  yasal düzenlemeler kağıt üzerinde kalmamalıdır!

 

Kadına yönelik ayrımcılığa son verilmelidir!

 

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurları korunmalıdır!

 

Kadına şiddet önlenmeli,kovuşturulmalı, ortadan kaldırılmalıdır!

 

Kadın ve çocuğa yönelik şiddet kabahat değil insanlık suçu kabul edilmelidir!

 

Şiddet suçluları yargılanmalı, iyi hal, tahrik, saygın tutum indirimleri uygulanmamalıdır!

 

Bass Sendikası olarak; herkesin ve daha çok kadının, en temel hak olan yaşama hakkının sağlandığı bir yaşama ve insana yaraşır, kadına yakışır iş koşullarında, insanca yaşamaya yeterli ücretlerle çalışabilecekleri; temel insan haklarının,  çalışma hakkının, sendikal hakların, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının gerçek anlamda güvenceye alındığı, her kadının haklarını bileceği  ve kendini güvende hissedeceği  bir yaşama kavuşmalarını diliyoruz.

 

 

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın