Güneş Sigorta A.Ş. Ücret Zammı(Temmuz 2018)

 

Bilindiği gibi; Sendikamız BASS ile Güneş Sigorta A.Ş. arasında imzalanan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Ücret Zammı başlıklı 13. Maddesinin ‘A-b fıkrasında; “2.6 aylık dönemde personelin, 30.06.2018 tarihindeki çıplak aylık ücretlerine 01.07.2018’den geçerli olmak üzere , T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanacak olan 2003/100 Temel Yıllı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel İndeksinin , (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır) Haziran 2018 ayının/Aralık 2017 ayına göre ilan edilecek enflasyon değişim oranı kadar ücret zammı uygulanacağı” hükme bağlanmıştır.

 

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin Haziran 2018 ayının Aralık 2017 ayına göre değişim oranı % 9,17 olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin anılan maddesi uyarınca “ çalışanların 30.06.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık ücretlerine 01.07.2018 tarihinden itibaren  (% 9,17) oranında ücret zammı” uygulanacaktır.

 

Sözü edilen sözleşme uyarınca; Unvan Tazminatları ve Sosyal Yardımlara da, 01.07.2018 tarihinden itibaren  ücret artışı oranında (% 9,17 ) zam uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

 

BASS

BANKA, FİNANS VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI

GENEL MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

 

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın