Güneş Sigorta A.Ş. 17.Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Önemli-Duyuru

Güneş Sigorta A.Ş. 17.Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Anlaşma Sağlandı

Sendikamız ile Güneş Sigorta A.Ş. arasında 08.12.2015 tarihinde başlayan 17.Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, yasal süre içerisinde taraflar arasında anlaşma sağlanamamış olsa da yasa gereği Arabuluculuk tayini akabininde yapılan toplantılar sonrası gerekli anlaşma sağlanmıştır.28.03.2016

 

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

BASS Genel Yönetim Kurulu

 

Yapılan toplu sözleşme gereği;

 

Ücret Zammı

                 

                    (A) Birinci Yıl Ücret Zammı

 

(a) 1. 6 Aylık Ücret Zammı Uygulanması; ( 01.01.2016–30.06.2016 )

 

(aa) İşyerinde çalışmakta olan ve 31.12.2015 tarihi itibariyle 1.750,00 TL altında ücret alan sendika üyelerinin ücretleri 1.750,00 TL ‘ ye yükseltilir.

 

(bb) Yukarıda belirtilen ek ücretin ilavesinden sonra, işyerinde çalışmakta olan sendika üyelerinin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları ücretlerine 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, % 5 oranında ücret zammı yapılır.

 

 

(b) 2. 6 Aylık Ücret Zammı Uygulanması; ( 01.07.2016–31.12.2016 )

 

01.07.2016 tarihinde işyerinde çalışan personelin 30.06.2016 tarihindeki çıplak aylık ücretlerine 01.07.2016’dan geçerli olmak üzere, Toplu İş Sözleşmesi döneminde aylık ücretlere %5 oranında ücret zammı yapılır.  T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan 2003/100 Temel Yıllı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel İndeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) Haziran 2016 ayının/ Aralık 2015 ayına göre ilan edilecek enflasyon oranının % 5 olan zam üzerinde çıkması halinde aradaki enflasyon oranı farkı ücret zammına ilave edilir.

 

 (B) İkinci Yıl Ücret Zammı 

 

(a) 3. 6 Aylık Ücret Zammı Uygulanması; ( 01.01.2017–30.06.2017 )

 

01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan personelin 31.12.2016 tarihindeki çıplak aylık ücretlerine 01.01.2017’den geçerli olmak üzere T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan 2003/100 Temel Yıllı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel İndeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) Aralık 2016 ayının / Haziran 2016 ayına göre ilan edilecek enflasyon oranı kadar ücret zammı yapılır.

 

(b) 4. 6 Aylık Ücret Zammı Uygulanması;(01.07.2017–31.12.2017)

 

01.07.2017 tarihinde işyerinde çalışan personelin 30.06.2017 tarihindeki çıplak aylık ücretlerine 01.07.2017’den geçerli olmak üzere  T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanan 2003/100 Temel Yıllı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel İndeksinin, (Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) Haziran 2017 ayının / Aralık 2016 ayına göre ilan edilecek enflasyon oranı kadar ücret zammı yapılır.

 

                  (C) 01.01.2016’dan itibaren;

 

Müdür yardımcılığına yükselmede ücrete                                   252,00 TL,

Şefliğe/uzmanlığa yükselmede ücrete                                            210,00 TL,

Şef Yardımcılığına/uzman yardımcılığına yükselmede ücrete  168,00 TL

yükselme zammı yapılır ve aylık ücrete ilave edilir.

 

(D) 01.01.2016’dan itibaren, ödeme şekil ve şartları işverence belirlenecek şekilde performansa dayalı başarı primi personele ödenir. 

Unvan Tazminatları

 

Aşağıda unvanları belirli Sendika üyelerine her ay karşılarında yazılı miktarda tazminat ödenir:

(a)  Müdür Yardımcıları                                                        614,00 TL

(b)  Şeflere, Uzmanlara                                                         487,00 TL

  • Şef Yardımcıları, Uzman Yardımcıları 353,00 TL

 

01.01.2016’dan geçerli olan ve yukarıda belirtilen unvan tazminatlarına, ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Öğrenim Zammı

 

Sözleşmenin imza tarihinde işyerinde çalışan üyelerden;

1.İlkokul mezunlarına                                    5,00  TL

2.Ortaokul mezunlarına                               10,00 TL

3.Lise mezunlarına                                        15,00 TL

4.Yüksek okul – ön lisans mezunlarına      30,00 TL

5.Fakülte- lisans mezunlarına                     45,00 TL

6.Master-yüksek lisans yapanlara              70,00 TL

7.Doktora yapanlara                                    100,00 TL

Olmak üzere 01.01.2016 tarihinden itibaren ücretlerine ilave edilir.

 

 

Yakacak Yardımı

 

Sendika üyelerine 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 137,00 TL/ay yakacak yardımı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

 

Yol Parası

 

Servis sisteminden yararlanamayan üyelere talepleri halinde toplu taşıma kartı verilir; toplu taşıma kartı talebi olmayanlara 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 210,00 TL/ay yol parası yardımı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

 

Kreş Yardımı

 

Bayan çalışan sayısının 150 üzeri olan illerde (İstanbul) bayan çalışanlara fatura ibrazı karşılığında (en çok iki çocuk için) 01.01.2016 tarihinden itibaren çocuk başına brüt 263 TL’ye kadar, diğer illerde fatura olmaksızın 84 TL’ye kadar kreş yardımı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Doğum Yardımı ve Çocuk zammı

 

İşveren, üyenin veya eşinin doğum yapması halinde SGK tarafından ödenmekte olan masraf ve yardım karşılığı dışında,  çocuk başına 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 420,00 TL doğum yardımı yapar. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Doğum yardımı çocuğun ölü doğması halinde de yapılır;  sağlık sigortası kapsamında olan kadın üyelere bu yardım yapılmaz.

Çocuğu olan sendika üyesine devlet memurlarına verilen çocuk zamları aynen ödenir. Devlet memurlarına verilen çocuk zammı artırıldığı takdirde işveren çocuk zammını bu miktara yükseltir.

Çocuk yardımı bakmakla yükümlü olduğu üvey çocukları ile evlat edindiği çocuklar için ve yaşa bakılmaksızın tam teşekküllü bir sağlık kurulu raporu ile özürlülüğü tevsik edilen çocuk için de yapılır. Evlenen; öğrenimine devam etmeyen 18 yaşı dolduran erkek, 25 yaşı dolduran kız çocukları ile çıraklık hariç ücretli herhangi bir işte çalışan çocuklar için çocuk zammı ödenmez.

Ana ve babanın her ikisi de işyerinde görevli ise çocuk zammı yalnız babaya ödenir.

 

Evlilik bağının sona ermesi halinde velayet kendisine tevdi edilen üye bu haktan yararlanır.

 

Evlenme Yardımı

 

Sendika üyelerine evlenmeleri halinde 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 630,00 TL evlenme yardımı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Ölüm Yardımı

 

Sendika üyesine; bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babasının ölümü halinde veya kendisinin ölümü halinde ise kanuni mirasçılarına 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 1.050,00 TL ölüm yardımı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Yangın ve Doğal Afet Yardımı

 

Sendika üyelerine, taşınır ve taşınmaz mallarının yanması ya da doğal afete maruz kalmaları halinde meydana gelen maddi kaybı aşmamak koşulu ile primi işverence ödenecek yangın ve doğal afet sigortası yaptırılmamışsa, zararını karşılamak üzere 01.01.2016 tarihinden itibaren döneminde brüt 2.100,00 TL yardım yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Ev Nakil ve Göç Giderlerine İşveren Katkısı

 

Şehir içi ev nakillerinde yılda bir defaya mahsus olmak, nakil ve hamaliye giderleri belgelenmek ve ikametgâh ilmühaberi ibraz edilmiş olmak koşulu ile üyeye 01.01.2016 tarihinden itibaren brüt 368,00 TL ev nakil katkısı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

Şehir dışı ev nakillerinde yılda bir defaya mahsus olmak, nakil ve hammaliye giderleri belgelenmek ve ikametgah ilmühaberi ibraz edilmiş olmak koşulu ile üyeye 01.01.2016 tarihinden itibaren en fazla brüt 1.838,00 TL ev nakil katkısı yapılır. Söz konusu yardıma ücret artış dönemlerinde ücret artışı oranında zam yapılır.

 

 

Maddelerinde anlaşılmıştır.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın