Güneş Sigorta A.Ş. 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi Zamları Yapıldı

Önemli-Duyuru

Sendikamız BASS ile Güneş Sigorta A.Ş.arasında imzalanan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin, Ücret Zammı başlıklı 13. maddesinin “B-a fıkrasında “İkinci yıl 3. altı aylık dönem ücret artışının; %3 olacağı, ancak T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca açıklanacak olan 2003/100 Temel Yıllı Kentsel Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin,(Bu verinin açıklanmaması halinde buna denk gelecek veriler kullanılacaktır.) Aralık 2014 ayının / Haziran 2014 ayına göre ilan edilecek enflasyon oranın %3’ten fazla olması halinde değişim oranında farkın ücret zammına ilave edileceği belirlenmişti.

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Türkiye Genel Endeksinin Aralık 2014 ayının Haziran 2014 ayına göre değişim oranı %2,33 olarak gerçekleşmiş olup, sözleşmenin anılan maddesi uyarınca “çalışanların 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak aylık brüt ücretlerine 01.01.2015 tarihinden itibaren % 3 oranında ücret zammı” yapılmıştır.

Ayrıca; söz konusu sözleşmenin Unvan Tazminatlarının belirlendiği 16.maddesi gereğince, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere unvan tazminatlarına, TÜİK tarafından Aralık 2014 ayının /Aralık 2013 ayına göre değişim yüzdesi olarak açıklanan 8,17 oranına +2 puan eklenmek suretiyle toplam 10,17 oranında zam uygulanmıştır.

Diğer taraftan; Gelir Vergisi Kanununun 23/8.maddesinde hükme bağlanmış olan ve hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 287 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 takvim yılı için 13,00 TL olarak tespit edildiğinden, toplu iş sözleşmesinin 18.maddesi uyarınca verilmekte olan yemek parası veya yemek fişi tutarları da 13,00 TL olarak ödenecektir.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın