Genel Kurulumuz Sonrası Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu İlk Toplantısını yaptı.

Sendikamızın 14-15 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 18. Olağan Genel Kurulunda Denetleme Kuruluna seçilen üyeler 30.05.2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır.

Başkan: Feyzullah CANTEKİN

Raportör: Necati KOŞU

Üye: İlyas ÖZKAN

 

Sendikamızın 14-15 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 18. Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kuruluna seçilen üyeler 30.05.2016 tarihinde toplanarak aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır.

Başkan: Mehmet Hakan ARISOY

Raportör: Çetin COŞKUN

Üye: Osman DURSUN

Üye: Özlem ÜSTÜNDAĞ

Üye: Erkan PEKER

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın