Duyuru!

BES OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ HAKKINDA

 

Ülkemizde bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım 4632 sayılı Kanunun ek2.maddesi uyarınca 01.01.2017 tarihinden itibaren hayata geçirilmiş ve 5510 sayılı kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre istihdam edilecek 45 yaşını doldurmamış çalışanlar ile mevcut çalışanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlar sisteme dahil edilmiştir. 27.01.2017 tarihinde yapılan düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20.maddesi  kapsamındaki çalışanlar için kurulmuş olan sandık iştirakçileri de  bu sisteme 01.01.2017 itibariyle dahil edilmiştir.

 

Bu düzenleme kapsamında; T.Vakıflar Bankası T.A.O.bünyesinde çalışanlar için Banka ile Vakıf Emeklilik A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme gereğince; Ocak ve Şubat 2017 BES katkı payı kesintileri 01.02.2017 tarihinde yapılmıştır.

 

Ancak; konu ile ilgili olarak Banka tarafından yayınlanan 2017/104 sayılı tebliğde de belirtildiği gibi; yapılan katkı payı kesinti tutarları mevzuat gereği ertesi iş günü Vakıf Emeklilik A.Ş. hesaplarına aktarılacak olup, bu tarihten itibaren 2 ay içerisinde cayma hakkı kullanılabilecektir. Cayma hakkının kullanılması için ilgili şirketin 0 850 222 9 657 çağrı merkezi aracılığıyla şahsen bildirim yapılması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde cayma tarihine kadar ödenen katkı payları hiçbir kesinti olmaksızın on işgünü içerisinde Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından iade edilecektir. Cayma talebinin şirkete bildirilmemesi halinde Banka tarafından personelden katkı payı kesintisi yapılmaya devam edilecektir.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın