BBFWTU- Belarus Banka ve Finans Çalışanları Sendikası Ziyareti 03-10 Kasım 2015

image7 (1)

 

 

Sendikamız ile Belarus’da örgütlü bulunan BBFWTU Belarus Banka ve Finans Çalışanları Sendikası (BBFWTU) arasındaki dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, sektör bağlantılı güncel bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla adı geçen sendika yöneticilerinden bir grup, davetimiz üzerine Ülkemize gelmiş ve  sendikamızı ziyaret etmişlerdir.

Uluslararası sendikal birlik ve dayanışma ilkeleri doğrultusunda; Sendikamız ile Belarus’da örgütlü bulunan BBFWTU Belarus Banka ve Finans Çalışanları Sendikası (BBFWTU) arasında, çalışma yaşamında insan onuruna yakışır iş ilkelerinin uygulanması, çalışanların sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarının korunması için birlikte çaba sarf edilmesi, etkin bir işbirliğinin geliştirilmesi, bu yönde adımların atılması ve gerekli tedbirlerin alınması

yönünde fikir birliğine varılmış ve  anlaşmaya imza atılmıştır.

 

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın