BASS GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU TOPLANDI

bass-sendikası

Sendikamız Denetleme Kurulu 6356 sayılı yasa ile Sendika Ana Tüzük hükümlerine dayalı olarak 16.09.2015-18.09.2015 tarihleri arasında, Genel Merkezimizde olağan idari ve mali denetimlerini yapmış ve tespit edilen hususlar rapora bağlanmıştır.

DENETİM RAPORU

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın