AB Üyesi Slovenya NLB Sendikası’nın Genel Merkezimizi Ziyareti

İnsan onuruna yakışır iş ilkelerinin uygulanması, çalışanların sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarının etkin olarak korunabilmesi için,  ortak çaba sarf edilmesi gerekliliğinin bilinciyle;

Uluslararası sendikal birlik ve dayanışma ilkelerini esas alarak;NLB Trade Union of Slovenia Sendikası , Sendikamız Genel Merkezini ziyaret ettiler.

 

Türkiye ve Slovenya Banka Finans ve Sigorta sendikalarının arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak; iki sendika arasında bu amaç doğrultusunda protokol imzalanmıştır.

 

Ayrıca İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılarak ,Türk misafirperverliğinin gerekleri yerine getirilmiştir.

E-Bülten Üyeliği


En Son Yayın